Uvjeti korištenja web stranice

 Opći uvjeti

Pristupom ovoj web stranici suglasni ste s ovim Uvjetima korištenja, svim važećim zakonima i propisima i suglasni ste da ste odgovorni za poštivanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uvjeta, zabranjeno Vam je korištenje ili pristup ovim stranicama. Materijali objavljeni na ovim web stranicama zaštićeni su primjenjivim autorskim pravima.

Korisnička licenca

Dozvoljava se privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (podaci ili softver) na web stranicama Avio Academy za osobnu, nekomercijalnu svrhu i za osobni uvid. To je dodjela dozvole, a ne prijenos prava vlasništva, a pod ovom licencom ne može se:

  • mijenjati ili kopirati materijale;
  • koristiti materijale za bilo koju komercijalnu svrhu ili javno izlaganje (komercijalno ili nekomercijalno);
  • pokušavati rastaviti ili izvesti obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranicama Avio Academy;
  • ukloniti nikakva autorska prava ili druge vlasnička zapise iz materijala; ili
  • prijenijeti materijal drugoj osobi ili prenijeti materijal ili njegovu kopiju na bilo koji drugi poslužitelj.

Ova licenca automatski prestaje ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja. Nakon prekida vaše potrebe uvida u ovaj materijal ili nakon prestanka ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posjedu bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Odricanje

Materijali na web stranicama Avio Academy su pod uvjetom “kako jest”. Tvrtka ne daje nikakva jamstva, izričita ni posljedična, a ovime odriče i negira sve druge zahtjeve, uključujući, bez ograničenja, implicirana jamstva ili uvjete prodaje, prikladnosti za određenu namjenu, odnosno ne-povrede intelektualnog vlasništva ili druge povrede prava. Nadalje, Avio Academy ne jamči i ne daje bilo kakve izjave koje se odnose na točnost, vjerojatne rezultate, ili pouzdanost korištenja materijala na svojim internet-stranicama ili bilo kojeg drugog povezanog sadržaja na ovim i drugim povezanim web stranicama.

Ograničenja

Ni u kojem slučaju Avio Academy ili njegovi dobavljači ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štete za gubitak podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja) koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja materijala na Internet stranici Avio Academy, čak i ako je Avio Academy ili njegov ovlašteni zastupnik obaviješten usmeno ili u pisanom obliku o mogućnosti nastanka takve štete. Budući da su neki sudovi ne dopuštaju ograničenja podrazumijevanih jamstava ili ograničenja odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, ta ograničenja možda se ne odnose na Vas.

Izmjene

Materijali koji se pojavljuju na web stranicama Avio Academy mogu uključivati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. Budi svoj ne jamči da će bilo koji od materijala na njegovoj web stranici biti točan, potpun ili ažuriran. Avio Academy može izvršiti promjene materijala na svojim internetskim stranicama u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti, no ne preuzima obvezu ažuriranja tih materijala.

Linkovi

Avio Academy nije pregledao sve stranice povezane sa svojim internetskim stranicama i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane stranice. Uporaba bilo koje tako povezane web stranice na vlastitu je korisnikovu odgovornost.

Izmjene uvjeta korištenja

Avio Academy može promijeniti ove uvjete korištenja za svoje web stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Korištenjem ove web stranice suglasni s trenutnom verzijom ovih Uvjeta i odredbi korištenja.