Da bi koristili web stranicu On-line edukacije potrebno je imati šifru od pilotske škole za online edukaciju.

Šifru ste primili ili ćete je primiti prilikom prve uplate tečaja u pilotskoj školi